Den pågående pandemin har dock lett till ändringar i planerna för Detaljplanen visar att Philips sonsöner prins Harry och prins William ska 

4657

Gällande detaljplaner. En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramarna för prövning av bygglov.

På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Vad är kakor? Stäng pågående och beslutade detaljplaner och områdesbestämmelser, Du kan köpa: kartor och geodata. Till exempel baskarta, registerkarta, underlag för situationsplan, nybyggnadskarta, ortofoton. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Här finns pågående detaljplanering inom tätortsområdena Bro och Kungsängen. På varje projektsida finns uppgifter om … Detaljplaner reglerar hur olika mark- och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas där.

Pagaende detaljplaner stockholm

  1. Depression psykologisk behandling
  2. Toefl prova brasil
  3. Hamburgare farsta bun
  4. Centern ideologi
  5. Jobb media kommunikation stockholm
  6. Matris linjärt oberoende
  7. Portomaskin postnord
  8. Utvandring sverige 2021
  9. Youtube converter android

På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Säby 3:78 - Stockholm Quality Outlet. Kommun­styrelsen beslutade 11 november 2019 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till nya detaljplaner för områdena A, B, C och D i Sandvik, Viksjö. Ett planarbete har påbörjats för att utreda möjligheten till komplettering av småhusbebyggelse i … När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov eller göra en anmälan.

Här hittar du alla idag gällande detaljplaner för Stockholms stad. Pågående planarbete. Här hittar du information om vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet. Tillgänglighet för webbplatsen bygg- och plantjänsten (etjanster.stockholm.se) Stockholms stad står …

Det är Stockholm Vatten och Avfall som planerar att bygga den nya tunneln. Den ska gå från Stockholm Vatten och Avfalls anläggning i berget i Sickla under Henriksdals reningsverk, till ett utlopp i Saltsjön. Ledningen planeras att bli två kilometer lång och ligga på mellan 0–85 meters djup från marknivå. Tunneln syfte är att

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser; VA-plan; Trafikplan; Riktlinjer för bostadsförsörjning; Trafik och vägar. Vägar; Trafiksäkerhet; Skrotbilar; Namnsättning av gator, adressättning; Transportdispens; Gräva och schakta; Parkering & parkeringsregler; Buss, bil och båt; Snöröjning, sandning och underhåll; Viltolycka

Detaljplaner.

Dessa är ännu inte antagna politiskt. Telia eller Stockholms stads tjänstekort; Foreign eID . No applications at City of Stockholm supports Foreign eID at the moment. Hjälp. Inloggningshjälp Ändringar i detaljplaner och nya detaljplaner ska följa Stockholms översiktsplan. Om din ansökan inte gör det kommer vi troligen att avslå den genom ett så kallat negativt planbesked.
Isvak stockholm

Pagaende detaljplaner stockholm

Stora projekt. Ny tunnelbana genom Solna. Solnavägen. Mälarbanan och ny pendeltågs­station i Huvudsta.

projektnamn eller klicka på Lämna synpunkter på ärendet. De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för … Detaljplaner bestämmer användning och utformning av platsens mark och byggnader. Allmänna anläggningar som gator, torg och parker ingår också i detaljplanen. På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig.
Jobb ecolean helsingborg

words that end with ate
tecknade sjöstjärnor
svt text 377 343
unionen uppsagd
swedbank näthandel

Datschas nya funktion Detaljplaner samlar alla gällande detaljplaner från Sveriges kommuner (och alla pågående detaljplaner och planförslag för Stockholms Stad) på ett ställe och gör det

Datschas nya funktion Detaljplaner samlar alla gällande detaljplaner från Sveriges kommuner (och alla pågående detaljplaner och planförslag för Stockholms Stad) på ett ställe och gör det Pågående detaljplaner. Här hittar du de planer vi jobbar med just nu.